Thuiszorg

Heeft u thuiszorg nodig na terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum? Wij zijn er voor u. Dag en nacht.

Zorg thuis

Soms lukt het niet om alles zelf te doen, dan is het prettig dat er mensen voor u klaarstaan. De verzorgenden van Cura Zorg zijn professionals die uw wensen respecteren. Ze staan dag en nacht voor u klaar en bieden waar nodig een helpende hand.

Mantelzorgers en thuiszorg

We betrekken uw mantelzorgers bij de zorg. We doen er alles aan om overbelasting van uw mantelzorgers te voorkomen. We stemmen goed met elkaar af wat wij doen en wat zij doen.

Altijd bereikbaar

U kunt ons altijd bellen, 24 uur per dag. Onze verzorgenden en verpleegkundigen zijn altijd bereikbaar

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Individuele begeleiding
 • Huishoudelijke hulp
 • 24 uurszorg

Persoonlijke verzorging

Heeft u hulp nodig bij uw dagelijkse verzorging, zoals opstaan, naar het toilet gaan en uzelf wassen? Onze verzorgenden helpen u thuis bij uw persoonlijke verzorging wanneer u dat zelf niet meer kunt. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij:

 • Het opstaan
 • Wassen en/of douchen
 • Het aantrekken van steunkousen
 • Het aantrekken van kleding
 • Haarverzorging
 • Het naar bed gaan ’s avonds

Verpleging

Onder verpleegkundige zorg valt onder andere: wondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.

Bij Cura Zorg werken deskundige verzorgenden en verpleegkundigen die u kunnen ondersteunen bij de gewenste/noodzakelijke zorg.
Onze BIG geregistreerde verpleegkundigen kunnen alle verpleegkundige handelingen thuis bieden.

Onze medewerkers beschikken over een verklaring omtrent gedrag, zijn geschoold en zeer betrokken. Met een klein team zorgen we voor de gewenste zorg voor u.

Individuele begeleiding

Cura Zorg kan middels begeleiding structuur bieden in uw dagelijks leven en uw zelfstandigheid vergroten. Denk hierbij aan praktische zaken zoals het bijhouden van de post en het creëren van een overzichtelijke administratie, maar ook aan intensieve begeleiding bij het vergroten van de sociale contacten en zelfvertrouwen en of -waardering van de cliënt. Onze begeleiders zullen samen met u een plan van aanpak opstellen waarbij doelen worden gesteld. 

Huishoudelijke hulp

Wonen in een schoon en opgeruimd huis. Dat kan met de huishoudelijke hulp van Cura Zorg. Samen met u bekijken we wat er in uw huis moet gebeuren. Dit kunnen allerlei taken zijn, zoals schoonmaken, wasjes draaien en boodschappen doen. Als de lijst compleet is, kunt u aangeven wat u zelf wilt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Zo houdt u zelf de regie over uw huishouden. 

 • Wonen in een schoon en opgeruimd huis;
 • Hulp bij grote en kleine huishoudelijke klusjes;
 • Regie over uw eigen huishouden.

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de regie houdt over uw huishouden. Daarom spreken we van tevoren af hoe wij u kunnen helpen. Deze afspraken schrijven wij op, zodat voor iedereen duidelijk is wat u zelf wilt doen en wat wij doen. Regelmatig vragen wij wat u van onze hulp vindt. Als u meer of juist minder hulp van ons nodig heeft, kunt u dit aangeven. Wij passen de afspraken dan aan en helpen u met de aanvraag van de nieuwe indicatie.

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

In de laatste levensfase wilt u de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden. Vaak willen mensen tot het laatst in hun eigen vertrouwde omgeving blijven, omringd door hun familie. De gespecialiseerde palliatief verpleegkundige komt op verzoek bij u thuis langs om te bespreken wat u bezighoudt en wat u nodig hebt. Zij onderzoekt of er lichamelijke, psychische en sociale klachten zijn en ondersteunt bij fysieke klachten zoals pijn, misselijkheid en vermoeidheid. Ook geeft zij adviezen voor conditieverbetering en informatie over bijwerkingen van medicijnen.

Dagelijkse zorg

Onze verpleegkundige coördineert de zorg die u nodig heeft. Doordat Cura Zorg altijd met kleine vaste teams werkt, zijn de teamleden voor u vertrouwd.
In de terminale fase kunnen wij ook s’nachts zorg verlenen.
Kosten
De kosten voor palliatieve zorg worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt hier geen eigen bijdrage voor.
Palliatieve zorg aanvragen?
Wilt u meer weten over palliatieve zorg van Cura Zorg? Neemt u dan gerust contact met ons op. 036-7856896

Dagbesteding

Momenteel zijn we druk bezig om op korte termijn dagbesteding in te kunnen zetten.

Kosten

De kosten van de thuiszorg hangen af van de zorg die u nodig heeft. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden. Wat zijn de beste opties? De zorg wordt over het algemeen gefinancierd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de ZorgVerzekeringsWet (ZVW, loopt via uw zorgverzekeraar), het PersoonsGebonden Budget (PGB) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Neem vrijblijvend contact met ons op. Dan kijken wij, samen met u, naar de zorg die u nodig heeft en hoe u daar financieel zo gunstig mogelijk uitkomt.

Neem contact met ons op.